Groninger Museum

Het Groninger Museum is ontworpen door de Italiaanse architect Alessandro Mendini. Een revitalisatie was nodig omdat het bezoekersaantal de verwachting ver oversteeg.
Voor de Disbopox 453 is gekozen omdat het onderhoud hieraan minimaal is en omdat het enigszins een dampdoorlatende vloer is.
Dit omdat er twee keer een overstroming is geweest. Verdere redenen zijn bijvoorbeeld dat men nooit met kleurverschillen te maken krijgt omdat men maar met één product/kleur werkt in meerdere lagen.

Opdrachtgever: Groninger Museum
Applicatiebedrijf Nutma Schildersbedrijf te Metslawier
Architect: Alessandro Mendini
Groothandel: Olijslager Verf

Gebruikte producten